(+380-56) 732-07-44

(+380-67) 108-53-79

До уваги імпортерів фруктів, горіхів, кави, чаю та тютюну

До уваги імпортерів фруктів, горіхів, кави, чаю та тютюну (08, 09, 24 групи УКТЗЕД)

З 04 лютого, строком на п’ять рокiв, в дію вступили такi секторальнi спецiальнi економiчнi обмежувальнi заходи (санкцiї) до Республiки Нiкарагуа:

  • обмеження торговельних операцiй iз товарами груп 08, 09 i 24 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) у частинi заборони експортно-iмпортних операцiй, операцiй iз переробки з пiдприємствами-резидентами;

  • повне припинення транзиту ресурсiв, польотiв та перевезень територiєю України;
  • запобiгання виведенню капiталiв за межi України;
  • зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов’язань;
  • заборона видачi дозволiв, лiцензiй Нацiонального банку України на здiйснення iнвестицiй у Республiку Нiкарагуа, розмiщення валютних цiнностей на рахунках i вкладах на територiї Республiки Нiкарагуа;
  • припинення видачi дозволiв, лiцензiй на ввезення в Україну з Республiки Нiкарагуа чи вивезення з України валютних цiнностей та обмеження видачi готiвки за платiжними картками, емiтованими резидентами Республiки Нiкарагуа;
  • заборона здiйснення Нацiональним банком України реєстрацiї учасника мiжнародної платiжної системи, платiжною органiзацiєю якої є резидент Республiки Нiкарагуа;
  • заборона передання технологiй, прав на об’єкти права iнтелектуальної власностi.

    Рішення РНБО введено в дію Указом Президента України N 41/2021 від 01 лютого 2021 року.

Джерело: mdoffice.com.ua